اخبار ملوان

ادامه تمرینات ملوان در زمین تمرینی حسن رود

به گزارش وب سایت ملوانی و به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی : تمرین تیم فوتبال ملوان روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی زیر نظر محمد احمدزاده پیگیری شد.

پیش از شروع تمرین محمد احمدزاده در جلسه ای کوتاه دقایقی با بازیکنان تیم فوتبال ملوان به گفتگو پرداخت.

بازیکنان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در تمرین روز پنجشنبه بعد از گرم کردن بدنهای خود تمرینات حفظ توپ ، پاسکاریهای کوتاه و بلند و استارتهای سرعتی را در دستور کار داشتند.

بخش دوم تمرین روز پنجشنبه به انجام تمرینات تاکتیکی اختصاص داشت.

بخش پایانی تمرین روز پنجشنبه نیز به بازی فوتبال در قالب برنامه های تاکتیکی اختصاص داشت.

عظیم گوگ تنها غایب تمرین روز پنجشنبه تیم فوتبال ملوان بندرانزلی بود.

سید جلال رافخایی بازیکن متعصب و دوست داشتنی تیم فوتبال ملوان در تمرین روز پنجشنبه به شکل اختصاصی زیر نظر دکتر بابک صیاد به تمرین پرداخت.

یک بنر در حمایت از تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از طرف طرفداران متعصب و دوست داشتنی تیم فوتبال ملوان در زمین تمرین اختصاصی حسن رود نیروی دریایی نصب شد.

تعدادی از هواداران متعصب و دوست داشتنی تیم فوتبال ملوان در تمرین روز پنجشنبه حضور داشتند و از نزدیک نظاره گر تمرین روز پنجشنبه بودند.
تمرین تیم فوتبال ملوان روز جمعه از ساعت ۱۱ صبح در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی حسن رود نیروی دریایی پیگیری خواهد شد.

گزارش و تصویر : ارسطو عزتیان

دیدگاهتان را بنویسید