اخبار ملوان نوستالزی ملوان

خاطره جالب محمد تقوی از زنده یاد سیروس قایقران

به گزارش وب سایت ملوانی،محمد تقوی یکی از همبازی های مرحوم قایقران در تیم ملیدر صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس و متنی از سیروس قایقران به بیان خاطره ای از دوران حضورش در تیم ملی و در کنار او پرداخته است.

تقوی در اینستاگرامش نوشته :«همبازی بودن با سیروس قایقران در تیم ملی یکی از بهترین افتخارات دوران ورزشی ام است.»

او در ادامه به بیان خاطره ای از سیروس قایقران پرداخته و نوشته است:« در یکی از اردوهای تیم ملی در کشور شوروی سابق با شوت سنگین مجیدنامجو مطلق که به سرم خورد بیهوش شدم. پس از چند ساعتی که در بیمارستان به هوش آمدم گوش سمت راستم بسیار درد می کرد. وقتی آقای مهدی (مناجاتی) سرمربی وقت تیم ملی حالم را پرسید گفتم: همه چیز خوبه اما نمی دونم چرا اینقدر سمت راست صورتم درد می کنه، آقا مهدی با خنده گفت: باید از سیروس بپرسی که با چند تا سیلی جونت را نجات داد. وقتی به اردو برگشتم سیروس با همان لبخند همیشگی اش به سمتم آمد و گفت: خدارا شکر سالمی، همه رو نگران کرده بودی … و گفت: اگر من نبودم مطمئنا از دست رفته بودی، در صورتی که من هیچ چیز از سیلی او بخاطر نمی آوردم و اصلا تا بیمارستان کاملا بیهوش بودم، گفتم آقا سیروس درد سیلی تو بدتر از شوت مجید بود. حاضرم آقا سیروس با همان خنده های زیبایش دوباره به صورتم سیلی می زد اما همچنان در کنار ما زنده می بود. روحش شاد و یادش برای همیشه سبز.»

دیدگاهتان را بنویسید