تحلیل های ملوانی

خداحافظ آقای زارع !

دو تصویر در یک قاب ، یکی قایقران تمامی نسل ها و دیگری مازیاری که قایقران نسل ما لقب گرفت ، گرچه این یک قیاس مع الفارق است اما شاید نسل امروز به همان اندازه که نسل قایقران او را دوست داشتند مازیار را بپرستند.

مازیار نه افتخارات سیروس را دارد و نه کیفیت بازی های او را ، اما او مازیار است ، مردم دوستش دارند او چهره ای مغرور اما قلبی رئوف دارد ، گرچه ویترین افتخاراتش با ملوان خالی است اما برای انزلی چی ها چهره ای کاریزماتیک و جذاب است.

فوتبال به همان اندازه که تو را به اوج می برد و محبوب می کند ، می تواند بی رحم باشد ، روزهایی در اوج هستی و یک ورزشگاه برایت کف و سوت زده و فریاد می زنند « مازیار قایقران » و روزی هم می رسد که آنقدر افت می کنی که همان آدمها با چرخشی ۱۸۰ درجه ای می گویند حیا کن و رها کن ، آنوقت مجبوری تا با قلبی شکسته همه چیز را رها کنی و بروی و با خاطراتت عشق بازی کنی.

?ناراحت نباش ، این آسیاب به نوبت است ، قایقران هم در آخرین سالها آواره این شهر و آن شهر شده بود ، این ذات فوتبال است و تو اولین این چرخه نامیمون نبودی و آخرینش هم نخواهی بود ، محبوبیت هم روزی فروکش می کند.

?سرمربی جدید می گوید مازیار زارع در پازل تاکتیکی من جایی ندارد به او حق بدهیم و با رفتاری هوشمندانه فرصت بهانه جویی های آینده را از وی بگیریم ، مازیار هم روزی مربی خواهد شد او حق دارد که انتخاب کند و بگوید ایکس و ایگرگ در پازل تاکتیکی من جایی ندارند.

?ما به دنبال وداعی با شکوه با مازیار و پژمان بودیم ، شکوهی که هیچگاه در زمان بودن این بازیکنان در ملوان نصیبمان نشد ( حداقل آنچه که ما انتظار داشتیم نشد ) ولی ما برای نسل آینده از شوت های مازیار ، از درگیری هایش به خاطر ملوان ، از تعصب مثال زدنی او به ملوان ، از آن روز تاریخی ورزشگاه آزادی و دست های خدا خواهیم گفت ، شاید این اتفاق به نفع خود مازیار باشد ، او با سقوط از ملوان رانده شد اما حداقل به این دلخوش باشیم که محبوبیتش در بین بخشی از انزلی چی ها هرگز سقوط نخواهد کرد.

?شاید تقدیر این بود که هرگز چهارگوش زمین ورزشگاه سن سیروس را نبوسی ، شاید تقدیر این بود که نتوانی در میان شعار بیست هزار هوادار که یک صدا فریاد می زدند « مازیار قایقران » برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کنی ، اما تو یکی از انزلی چی های تیپیکالی بودی که با همه اختلاف نظرها نمی شود دوستت نداشته باشیم .

?خداحافظ آقای زارع ، تو برای نسل ما صرفا به دلیل شباهت ها و یا مقایسه ات با قایقران بزرگ محبوب نبودی ، بلکه ما تو را به خاطر مازیار بودنت به خاطر انزلی چی بودنت ، به خاطر یاغی بودنت و به خاطر اینکه تنها نقش خودت را بازی کردی دوست داشتیم .

?قطعا در زمانی دیگر و در شرایطی متفاوت به ملوان باز خواهی گشت و شاید تا آن روز سالها زمان نیاز باشد، اما تا آن زمان آنها که باید فراموشت نخواهند کرد.

مازیار زارع ، سیروس قایقران
مازیار زارع ، سیروس قایقران

? اسماعیل راد – ملوانی

دیدگاهتان را بنویسید