اخبار ملوان

مهیار زحمتکش زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد

به گزارش وب سایت هواداران ملوان “ملوانی” ، مهیار زحمتکش مدافع مستحکم ملوان به دلیل پارگی رباط صلیبی زانوی خود را به تیغ جراهان سپرد.

مهیار زحمتکش در سه فصل اخیر یکی از کلیدی ترین بازیکنان تیم فوتبال ملوان بوده است .

وی در ابتدای نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد که بعد از سوی بابک صیاد پزشک تیم فوتبال ملوان تایید شد که این بازیکنان دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شده است .

هواداران قوهای سپید انزلی منتظر بازگشت مجدد بازیکن متعصب خود به میادین هستند.