اخبار ملوان تصاویر ملوان

گزارش تصویری تمرین امروز 97/03/27 ملوان در ورزشگاه تختی انزلی

به گزارش وب سایت هواداران ملوان ” ملوانی ” عصر امروز یکشنبه 97/03/27 یک جلسه تمرینی دیگر در ورزشگاه تختی بندرانزلی و زیر نظر فرهاد پورغلامی برگزار شد .

گزارش تصویری این جلسه تمرینی را در اختیار شما مخاطبین گرامی وب سایت ملوانی قرار خواهیم داد.

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

گزارش تصویری تمرین ملوان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید