تحلیل های ملوانی

برای ملوان یک راه باقی مانده “بازگشت به اصل خود! “

به گزارش وب سایت کلوپ هواداران ملوان ” ملوانی ” کامران جعفری تهیه کننده وگزارشگر فوتبال  و موسس برنامه های ورزشی شبکه باران همواره دیدگاهی حمایتی نسبت به باشگاه پر افتخار ملوان دارد ، کامران جعفری همواره در قبال تیم های گیلانی نگاهی یکسان دارد و سعی می کند حد اعتدال را رعایت کند ، […]