اخبار ملوان تحلیل های ملوانی فوتبال ایران

برای سپیدار بلند فوتبال گیلان « سید جلال حسینی »

سید جلال حسینی – بزرگی به قواره تو می آید، تو از اهالی امروزی ، تو با تمام افق های دور نسبت داری ، تو چقدر زیبا لحن آب و زمین را درک کردی ، ساق های خسته ات چگونه مسیر نبض پیروزی را به ما نشان داد و اعجازت در مستطیل سبز هوای صاف […]