اخبار ملوان ستون سردبیر

ملوانی 8 ساله شد

به گزارش وب سایت هواداران ملوان “ملوانی” با فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر و ظهور پدیده ای جذاب به نام تبلت و تلفن های همراه هوشمند در اوایل دهه 90 و همچنین کمرنگ شدن نقش روزنامه ها ،جرقه اولیه شکل گیری رسانه ای قدرتمند و حرفه ای به نام ” کلوپ هواداران ملوان ” را […]