حواشی ملوان

مازیار زارع از فوتبال خداحافظی کرد؛ این فوتبال جای آدم هایی مثل ما نیست

به گزارش ملوانی، مازیار زارع ضمن اعلام خبر خداحافظی خود از دنیای فوتبال گفت: این فوتبال جای آدم هایی مثل ما نیست. وی همچنین افزود: برای باقی ماندن در فوتبال ایران باید فاکتورهایی داشته باشی که من این فاکتورها را ندارم و نمی توانم دیگر ادامه بدم و از فوتبال خداحافظی می کنم. بازیکن سابق […]