اخبار ملوان حواشی ملوان

شایعه در شهر : بدیعی فر مدیرعامل ملوان می شود !

به گزارش وب سایت هواداران ملوان ” ملوانی ” این روزها شایعات فراوانی پیرامون باشگاه ملوان بندرانزلی در رسانه ها منتشر می شود ، یکی از این شایعات مدیرعامل محمود بدیعی فر رئیس اسبق شورای شهر بندرانزلی است ! بر اساس این گزارش ، انتشار این شایعه آنقدرها هم که فکر می کنید عجیب نیست […]