بیوگرافی ملوانان حواشی ملوان

احمدزاده: رانندگی کامیون را به مربی‌گری در فوتبال ترجیح دادم، کار که عار نیست!

به گزارش ملوانی و به نقل از خبرگزاری فارس، محمد احمدزاده که در همه رده‌های ملی از نوجوانان تا بزرگسالان مربی‌گری کرده است اکنون عطای فوتبال را به لقایش بخشیده و به جای مربی‌گری در زمین چمن رانندگی کامیون و تنهایی در جاده‌ها را به هیاهوی فوتبال ترجیح داده است. با محمد احمدزاده گفت‌وگویی به […]