اخبار ملوان

طلب بازیکنان خارجی ملوان چه زمانی تسویه خواهد شد ؟

بازیکنان خارجی ملوان بزودی مطالبات خود را دریافت خواهند نمود ، مبلغ یک میلیارد تومان جهت تسویه با این بازیکنان از سوی منطقه آزاد انزلی در اختیار باشگاه ملوان قرار گرفته است. به گزارش سایت هواداران ملوان ” ملوانی ” سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با مساعدت دکتر رضا مسرور مدیرعامل […]