تحلیل های ملوانی حواشی ملوان

شایعه یا واقعیت، ورزشگاه تختی انزلی بازسازی نخواهد شد

ورزشگاه تختی انزلی آشیانه قوهای سپید گیلان لقب دارد . به گزارش ملوانی ، دقیقا چنین روزهایی در  اواخر فصل گذشته لیگ دسته اول فوتبال ایران و در کوران مسابقات ، خبری تلخ هواداران ملوان را نگران کرد ، ورود هواداران ملوان به بخشی از سکوهای ورزشگاه تختی بندرانزلی ممنوع اعلام شد ! بخشی از […]