اخبار ملوان حواشی ملوان

هواداران ملوان در بندر کیاشهر خواهان حمایت منطقه آزاد انزلی از ملوان هستند

هواداران ملوان در بندر کیاشهر نشان دادند که عمق عشق و علاقه آنها به ملوان کمتر از هواداران ملوان در بندرانزلی نیست و آنها نیز ملوان را عاشقانه دوست دارند. به گزارش ملوانی ، از ابتدای کمپین واگذاری تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به سازمان منطقه آزاد ، سعی شد که وسعت عشق و علاقه مردمان […]