اخبار ملوان حواشی ملوان

صائب محبی از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد

صائب محبی در فصل گذشته عملکرد قابل قبولی از خود در ملوان به نمایش گذاشت اما در فصل اخیر نتوانست خود را با تفکرات و تاکتیک دست نشان وقف دهد. به گزارش ملوانی ، صائب محبی دفاع جوان ملوان که برای گذراندن دوران خدمت سربازی به ملوان پیوسته بود در آخرین دیدار از فصل دوم […]