تحلیل های ملوانی

آینده شهر انزلی، ملوان و منطقه آزاد به یکدیگر وابسته است

به گزارش ملوانی و به نقل از وب سایت انزلی پرس ، آیا تا بحال فکر کرده اید که می شود در زمینهای نیروی دریایی بین طالب آباد و حسن رود، استادیومی مدرن با سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی ساخت و مانند استادیوم امارات (باشگاه آرسنال) تا ده سال نام این استادیوم منطقه آزاد انزلی […]