تصاویر ملوان

گزارش تصویری کمپین واگذاری ملوان به منطقه آزاد بندرانزلی / بخش دوم

به گزارش ملوانی ، درخشش قوهای سپید انزلی پس از واگذاری 80 درصد از سهام این باشگاه به منطقه آزاد بندرانزلی در اواخر دهه هشتاد برای نسل جدید هواداران ملوان فراموش نشدنی است . آن درخشش با مدیریت درست و علمی مدیران وقت منطقه آزاد بندرانزلی حاصل گردید و این روزها ملوان بیش از هر […]

تصاویر ملوان

گزارش تصویری کمپین واگذاری ملوان به منطقه آزاد بندرانزلی / بخش اول

به گزارش ملوانی ، درخشش قوهای سپید انزلی پس از واگذاری 80 درصد از سهام این باشگاه به منطقه آزاد بندرانزلی در اواخر دهه هشتاد برای نسل جدید هواداران ملوان فراموش نشدنی است . آن درخشش با مدیریت درست و علمی مدیران وقت منطقه آزاد بندرانزلی حاصل گردید و این روزها ملوان بیش از هر […]