نوستالزی ملوان

خاطره بازی جذاب با نصرت ایراندوست

به گزارش ملوانی،نصرت ایراندوست اسمی آشنا برای تمام گیلانی ها می باشد و میتوان گفت جزء جدا نشدنی تاریخ باشگاه ملوان است. با نصرت ایراندوست گپ و گفت صمیمانه ای داشتیم . ایشان در این مصاحبه به گفته ی خودش بعضی از حقایق را برای مردم روشن کرده است. بیوگرافی کوتاه از خودتان ؟ من […]